Nokat i stopalo

Ovo je potrebno znati o noktima i stopalima!

    Nokti
  • Glavna građevna tvar noktiju je keratin, tvar proteinskog porijekla. Ostali važni sastojci su sumpor, cink, kalcij i fosfolipidi. Dužina i oblik noktiju ovise o obliku kosti jagodice prsta. Jakost noktiju ovisi o njihovom sastavu, duljini i obliku. Nokat je 1000 puta propusniji za vodu od kože i 100 puta više gubi vodu nego koža nakon vlaženja. Nokte bi stoga trebalo mazati zaštitnom kremom kako bi se vratila izgubljena voda. Gubljenjem vode, nokat postaje krhak, a kod čestog vlaženja mrvi u slojevima. Boja nokta uvjetovana je krvnim žilicama koje se nalaze ispod nokta. Vidljivi dio nokta je mrtav, a živi dio tvz. Matriks ili korijen nije vidljiv. Nalazi se ispod kožnog nabora na vrhu nokta. U matriksu nokta stalno se dijele stanice i tako nokat raste. Svaka ozljeda matriksa ili griženje noktiju može zaustaviti rast noktiju zauvijek. Nokat je sa strane zaštićen nježnom kožicom koja ga štiti od prodora mikroorganizama i vanjskih tvari. Ukoliko tu kožicu odstranjujemo nastaje upala tzv. zanoktica okolnog tkiva, koja zna biti jako bolna. Kod rezanja noktiju rubovi moraju biti ravni, a nokat mora imati oblik blago savinutog polukruga. Time ne samo što jačamo nokat nego sprečavamo njegovo urastanje u meso.
  • Stopala
  • Stopalima je potrebno posvećivati posebnu pažnju zbog zdravlja i cijelog niza bolesti koji mogu uzrokovati ukoliko ih zanemarimo. Ona drže cijelu težinu tijela, a sastavljena su od cijelog niza kostiju koje su povezane zglobovima. Deformacije stopala koje mogu biti uzrokovane zadebljalom kožom, uraslim noktom, žuljom, kurjim okom ili natiskom mogu stvoriti probleme u organizmu ili uzrokovati deformaciju stopala, koje će se nastaviti na deformaciju kralježnice i mogućim cijelim nizom bolesti. Prevenciju ili uklanjanje ovih simptoma postići ćemo redovitim odlaskom pedikeru,a ukoliko je bolest uznapredovala po potrebi fizijatru ili dermatologu.
  • Hrvatska Pedikerska Udruga (HPU)
  • Hrvatska Pedikerska Udruga osnovana je u svrhu promocije pedikure i pedikerske djelatnosti.U svom radu truditi ćemo se da članove, pedikere, klijente, kupce i sve zainteresirane upoznamo sa pravilnom pedikurom, propisima, proizvodima, novostima, te pravilnoj dezinfekciji i sterilizaciji. Udruživanjem sa sličnim međunarodnim ustanovama prenositi ćemo vam sve novosti iz djelokruga medicinske i estetske pedikure, bolesti noktiju, aparata i preparata, te načinu rada i novih saznanja iz djelokruga pedikure.