Higijena

Dezinfekcija i sterilizacija

    Higijena je posebna grana medicine tj. znanost o čuvanju i unapređenju zdravlja.
  • Razlikujemo osobnu higijenu koja se sastoji od svakodnevne primjene i higijeni u profesionalnim ustanovama tj. pedikerskom salonu. U pedikerstvu je pored kvalitno odrađene pedikure jednako važna higijena i sterilizacija instrumenata, jer se ne održavanjem istih mogu razviti mnoge bolesti. Higijenu u profesionalnim uslovima pedikerskog salona vršimo upotrebom kemijskih sredstava i dezinfekcijskih tekućina, dok je sterilizacija postupak pomoću kojeg se uništavaju svi oblici mikroba. Sigurnu sterilizaciju postižemo zasićenom vodenom parom i pokretnim vrućim zrakom (sterilizator). Pedikerski saloni koji nisu opskrbljeni ovakvim uređajima, te ne provode redovitu higijenu i sterilizaciju nisu podobni za rad, a ni za pružanje pedikerskih usluga.
  • Dezinfekcija
  • Zaštita klijenata i djelatnika postiže se provođenjem dezinfekcije i sterilizacije, a isto tako i primjenom potrošnog materijala za jednokratnu uporabu tijekom pedikure. Na suhe ruke potrebno je utrljati dezinfekcijsko sredstvo dok se koža ne osuši, a tada se navlače jednokratne rukavice. Za svakog klijenta koriste se nove rukavice. Iz higijenskih razloga obvezatno je nošenje propisane radne odjeće i obuće. Dezinfekcijom uništavamo cijeli niz vegetativnih oblika mikroorganizama ili ih reduciramo na razinu koja ne šteti ljudskom zdravlju uz odsutnost infekcije kojim se stvari i predmeti čine sigurnim zarukovanje. U pedikuri je dezinfekcija puno bitnija nego u nekim drugim strukama, jer postoji veliki broj instrumenata koji nisu samo za jednokratnu upotrebu. Iza svakoga pedikerskog zahvata instrumente dezinficiramo natopljenim dezinfekcijskim sredstvom, te natapanjem u u dezinficijans čija zapremina mora biti najmanje dvostruka od zapremine instrumenata. Postupak ponavljamo ovisno o broju klijenata. Podove i radnu površinu treba prati jednim od dezinficijensa niskog stupnja djelotvornosti.
  • Sterilizacija
  • Nakon dezinfekcije pribora potrebno je izvesti sterilizaciju gdje je to moguće. Sterilizacija je postupak ili proces kojim se uništavaju sve vrste i svi oblici mikroorganizama, što znači da je lišeno svake kategorije života, što je i osnovna razlika između sterilizacije i dezinfekcije. Danas se najčešće u praksi primjenjuje toplina kao sterilizacijski medij: bilo u obliku suhog zraka, bilo u obliku zasićene vodene pare pod tlakom. Kvalitetni saloni medicinske pedikure opremljeni su sterilizatorima na vrući zrak koji rade s temperaturom od 170-200°C, u trajanju od 1,5 do 2 sata. Prednost sterilizacije vrućim zrakom je snaga penetracije i nekorozivnost instrumenata, a nedostaci sporost kod zagrijavanja na djelotvornu temperaturu. Zbog toga se gdje je to moguće preporučuje i drugi način sterilizacije autoklavom tj. parom ili vlažnom toplinom. Glavne prednosti parne sterilizacije su njena jednostavnost, brzina i ekonomičnost. Osnovni je nedostatak da se ne može primijeniti kod materijala osjetljivih na vlagu i toplinu, te visoka cijena.